วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

"โอเพ่นสคูล" คืออะไร


โอเพ่นสคูล ต้องการเป็นพื้นที่สื่อกลางในสร้างวัฒนธรรมการเรียนที่ทลายกำแพงของความรู้ให้เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้ความรู้เป็นเรื่องน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิด “ความรู้ ความคิด เป็นของสาธารณะ (Creative Common) รวมทั้ง สร้างแรงบันดาลใจแก่ชีวิตของผู้คนอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
โอเพ่นสคูล จึงเปิดตลาดความรู้ที่ทุกคนสามารถเป็นครูและนักเรียนไปพร้อมๆกันได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่สำหรับการเรียน และเป็นโอกาสของทุกคนที่จะร่วมสร้างความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น